مرجع بررسی علم و فناوریNeuralink Archives - مرجع بررسی علم و فناوری

برچسب: Neuralink

رویداد نورالینک ایلان ماسک، متخصصان علوم اعصاب را تحت تأثیر قرار نداد

صخره‌نوردی بدون ترس، پخش سمفونی در سر، دیدن رادار با بینایی ابرانسانی، پی‌بردن به ماهیت ذهن، درمان نابینایی، معلولیت، ناشنوایی و بیماری‌های روانی، تنها چند مورد از کاربردهایی هستند که ایلان ماسک و کارکنانش در نورالینک (Neuralink)، شرکت علوم اعصاب چهارساله‌ی او معتقدند توسط رابط‌های مغز رایانه‌ی الکترونیکی محقق خواهد شد. هیچ‌کدام از پیشرفت‌های یادشده هنوز نزدیک به تحقق نیستند…