مرجع بررسی علم و فناوریکوانتوم Archives - مرجع بررسی علم و فناوری

برچسب: کوانتوم

آیا می‌توان در آزمایشگاه “سیاهچاله کوانتومی” ساخت؟

در فیزیک، ما ابتدا با یک فرض و سپس با مقایسۀ نتایج آن فرض با نتایج ِ آزمایش، یک قانون جدید را کشف می‌کنیم. ریچارد فاینمن این جمله مشهور را به زبان آورده است: «مهم نیست نظریه‌تان چقدر زیباست. مهم نیست چقدر باهوش هستید، اگر با آزمایش سازگار نباشد، اشتباه است.» این عامل باعث تفکیک فیزیک از ریاضی می‌شود. ریاضیدان‌ها…

فیزیک کوانتوم روشی برای پنهان‌ کردن نادانی ارائه کرد!

دانش‌آموزان می‌توانند ناآگاهی (بی‌دانشی) خود را پنهان کرده و بدون اینکه معلم به این امر پی‌‌ببرد، سوالات را به درستی پاسخ دهند. این اتفاق فقط در دنیای کوانتومی رخ می‌دهد. در دنیای کلاسیک، پرسش‌های معلم پرده از ناآگاهی دانش‌آموز بر می‌دارد. در دنیای کوانتومی، دانش‌آموز ناآگاهی خود را با استفاده از نشانه‌های نوشته شده به الفبای کوانتومی پنهان می‌کند. محققان…