مرجع بررسی علم و فناوریناآگاهی Archives - مرجع بررسی علم و فناوری

برچسب: ناآگاهی

فیزیک کوانتوم روشی برای پنهان‌ کردن نادانی ارائه کرد!

دانش‌آموزان می‌توانند ناآگاهی (بی‌دانشی) خود را پنهان کرده و بدون اینکه معلم به این امر پی‌‌ببرد، سوالات را به درستی پاسخ دهند. این اتفاق فقط در دنیای کوانتومی رخ می‌دهد. در دنیای کلاسیک، پرسش‌های معلم پرده از ناآگاهی دانش‌آموز بر می‌دارد. در دنیای کوانتومی، دانش‌آموز ناآگاهی خود را با استفاده از نشانه‌های نوشته شده به الفبای کوانتومی پنهان می‌کند. محققان…