مرجع بررسی علم و فناوریزنجیره واپاشی Archives - مرجع بررسی علم و فناوری

برچسب: زنجیره واپاشی

چرا ماده بیش از پادماده در جهان است؟

دانشمندان دانشگاه غرب اسکاتلند عنصری را کشف کرده‌اند که می‌تواند کلید و جواب معمای پر رمز و راز دیرینه مبنی بر اینکه چرا ماده در جهان بیشتر از پادماده است، باشد. پادماده مانند ماده از ذراتی به نام پادذره تشکیل شده‌ است که با ذرات معمولی فرق دارند. در پاد ماده بار هسته منفی و بار ذرات مداری مثبت است…