مرجع بررسی علم و فناوریسحابی Archives - مرجع بررسی علم و فناوری

دسته: سحابی

نگاه به ابرهای رنگین کیهانی

ابرهای رنگارنگ در پیرامون سامانه ستاره‌ای رو ماراَفسای شامل یکی از نزدیکترین مناطق تشکیل ستاره هستند. رو ماراَفسای به خودی خود یک سامانه ستاره‌ای دوتایی است که در سحابی بازتابی آبی رنگ درست در سمت چپ تصویر قابل رویت است. این سامانه ستاره‌ای که فقط ۴۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد به دلیل محیط چند رنگی که دارد متمایز…

عکس‌های شگفت‌انگیز تلسکوپ هابل

امسال تلسکوپ هابل در جشن تولد ۲۹ سالگی‌اش عکسی زیبا از سحابی خرچنگ جنوبی منتشر کرد. در این پست عکس‌هایی رو می بینید که تلسکوپ فضایی هابل از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۰۹ بمناسب جشن تولدش و پرتابش به فضا منتشر کرده است. نمایی از سحابی عقرب جنوبی- انتشار سال ۲۰۱۹ ۱-سحابی مرداب که یک پرورشگاه ستاره‌ای هست و حدود ۴۰۰۰…