مرجع بررسی علم و فناوریتصویر نجومی روز Archives - صفحه ۲۷ از ۲۷ - مرجع بررسی علم و فناوری

دسته: تصویر نجومی روز

خوشه ستاره‌ای مسیه ۲

پس از سحابی خرچنگ(M1)، خوشه ستاره‌ای غول‌پیکر مسیه دو(M2) دومین مورد در فهرست معروف شارل مسیه از اجرامی است که دنباله‌دار نیستند. مسیه ۲ یکی از بزرگترین خوشه‌های ستاره‌ای کروی است که اکنون میدانیم در هالۀ کهکشان راه شیری گردش می کند. اگرچه شارل مسیه در اصل M2 را بعنوان یک سحابی بدون ستاره توصیف کرد، اما این عکس حیرت‌آور…

رد ایستگاه فضایی بر روی ماه

آن نقطۀ غیرعادی بر روی ماه چیست؟ ایستگاه فضایی بین‌المللی. ایستگاه فضایی که به دور زمین گردش می کند با استفاده از زمانبندی دقیق وقتی از جلوی ماه رد می شد، عکسبرداری شد. این عکس برجسته از پالو آلتو از کالیفرنیا با نوردهی ۱/۶۶۷ ثانیه گرفته شده است. در مقابل، مدت زمان عبور ایستگاه فضایی از کل ماه تقریبأ نیم…

زنجیره کهکشان‌های مارکارین

در قلب خوشه کهکشانی دوشیزه یک رشته کهکشان به نام زنجیرۀ مارکارین وجود دارد. این زنجیره که در اینجا به تصویر کشیده شده در سمت راست با دو کهکشان بزرگ اما عدسی‌وار به نام‌های M84 و M86 نشان داده شده است. در پایین سمت چپ، یک جفت کهکشان در حال تعامل به نام “چشمان” وجود دارد. خوشۀ دوشیزه نزدیکترین خوشۀ…