مرجع بررسی علم و فناوریتحریریه هوافضا و نجوم, Author at مرجع بررسی علم و فناوری - صفحه ۷۰ از ۷۰

تحریریه هوافضا و نجوم

ناسا به دنبال کشف منابع آب در فضا

سازمان فضایی آمریکا(ناسا)، طی حکمی به مؤسسه فناوری کالیفرنیا(کلتک) مأموریت داد، تا منشأ پیدایش آب در فضا را جستجو و کشف نماید. این مأموریت دو ساله کهکشان‌های دور و ستاره‌های تازه متولد شده را برای درک بهتر از تکامل کیهان بررسی خواهد کرد. هدف این مأموریت، کمک به اخترشناسان در درک تکامل کیهان است که از سوی ناسا تأمین مالی…

شاید “ماده تاریک” اصلا وجود نداشته باشد!

بیش از نزدیک به یک قرن است که دانشمندان در جستجوی ماده تاریک هستند؛ ماده‌ای نامرئی و ناشناخته که انتظار می رود قسمت اعظمی از کیهان را تشکیل داده باشد. دلیل تداوم جستجوی دانشمندان این است که ماده تاریک باید این واقعیت را توضیح دهد که کهکشان‌ها ظاهرا از قوانین پایه فیزیک تبعیت نمی کنند. با این حال، جستجوی ماده…