مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

“انسلادوس” در نور فروسرخ

یکی از دلهره‌آورترین دنیاهای منظومه شمسی، «انسلادوس» قمر یخی زحل است که در این تصاویر جدید جزئیات دقیقی از سطحش دیده می‌شود.  این پنج تصویر در رنگ کاذب از انسلادوس، نتیجۀ ۱۳ سال جمع‌آوری داده…