مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

ستون‌های سحابی عقاب در نور فروسرخ

ستارگانِ تازه متولد شده در سحابی عقاب در حال شکل گیری هستند. تابش شدید این ستارگانِ تازه تشکیل شده که از لحاظ گرانشی در حال انقباض در ستون‌های گاز و غبارِ متراکم هستند، موجب می‌شود…

صخره‌های غیرعادی و جستجوی حیات در مریخ

آیا در سیارۀ سرخ فسیل وجود دارد؟ مشاهدۀ تصاویر اخیر که توسط مریخ‌نورد جدید “استقامت” گرفته شده، کمی شبیه شکار گنج به نظر می‌رسد و اولین کسی که یک استخوانِ تبدیل به سنگ شده یا…