مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

نمایی زیبا از آسمان نیمکره جنوبی زمین

در این عکس خیره‌کننده از آسمان نیمکره جنوبی، به راحتی می‌توان “قطب جنوب آسمانی” را تشخیص داد. امتداد محور چرخش زمین در این ناحیه در واقع در مرکز تمام کمان‌هایی جای دارد که در نوردهی…

سایه ماه روی زمین در هنگام خورشید گرفتگی

کره زمین در هنگام خورشیدگرفتگی کامل چگونه است؟ در منطقه‌ای که مردم خورشیدگرفتگی را می‌بینند تاریک به نظر می‌رسد، زیرا در آنجا سایه‌ی ماه بر روی زمین افتاده است.  لکه‌ی سایه با سرعت تقریبی…