مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

پرسه‌ی یک دنباله‌دار در نزدیکی خورشید

در این نمای تلسکوپی که در ۷ نوامبر ثبت شده، دنباله‌دار چوریوموف-گراسیمنکو (۶۷P) را می‌بینیم که در یک مدار ۶.۴ ساله به دور خورشید حرکت می‌کند. در پس‌زمینۀ پرستاره که در راستای صورت فلکی دوپیکر است،…