استاتکخانه - استاتک

دنیای علمبیشتر

“زمین” و “ماه” در میان حلقه‌های زحل

نقاط بین حلقه‌های زحل چه هستند؟ زمین و ماه. بیش از سه سال پیش، به دلیل اینکه نور مستقیم خورشید موقتأ توسط سیارۀ زحل مسدود شد، فضاپیمای کاسینی توانست به درون منظومه‌شمسی نگاه کند. در…

ماه، مریخ، زحل، مشتری و کهکشان راه‌شیری

به صف شدن سیارات (قرار گرفتن سیارات در یک راستا) تصادفی نیست. علت این است که تمام سیارات در یک صفحه به نام صفحۀ دایره البروج در حال چرخش هستند. دایره‌البروج یا گرفتگی،دایره‌ای فرضی در…