رنگین کمان آتشین بر فراز ویرجینیا

چه اتفاقی برای این ابر افتاده است؟ کریستال‌های یخی در یک ابر سیروس شبیه منشورهای شناور کوچک رفتار کرده و بصورت یک کمان افقی که به خاطرِ ظاهر شعله مانندش به طور غیررسمی “رنگین کمان آتشین” نیز نامیده می‌شود، در آمده‌اند.

FireRainbow Harbig

برای اینکه کمان موازی قابل رویت باشد، خورشید باید در زاویه ۵۸ درجه آسمان قرار داشته باشد و ابر سیروس در زیر آن قرار گیرد. کریستال‌های یخِ شش ضلعی مسطح و بیشماری که ابر سیروس را تشکیل می‌دهند باید به طور افقی همتراز شوند تا نور خورشید را به درستی انکسار دهند. بنابراین، پدیدار شدن این کمان‌های افقی کمی غیرعادی است. این رنگین کمان آتشین برجسته در اوایل این ماه در نزدیکی کوه فورک در غرب ویرجینیا آمریکا عکسبرداری شده است.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید