درخشش یک ستاره پر نور

در این تصویر یکی از درخشان‌ترین ستارگان آسمان دیده می شود که تقریبا ۱۰ برابر جرم خورشید ما را دارد و به طور میانگین ۱۵ هزار برابر درخشان‌تر است.

RSPuppis Hubble rba

در واقع، ستارۀ آر اس-سگان تازی یک ستاره متغیر قیفاووسی است، گروهی از ستارگانی که روشنایی‌شان برای برآورد فواصل تا کهکشان‌های نزدیک بعنوان یکی از نخستین مراحل پله‌های نردبان فاصلۀ کیهانی بکار برده می شود. از آنجاییکه این ستاره طی یک دورۀ ۴۰ روزه می تپد، تغییرات منظم روشنایی آن درون سحابی پیرامونش نیز با تاخیر زمانی (پژواک نور) قابل رویت است. اخترشناسان با استفاده از اندازه‌گیری‌های تاخیر زمانی و اندازۀ زاویه‌ای سحابی و سرعت شناخته شدۀ نور، می توانند تا فاصلۀ این ستاره تا زمین را محاسبه کنند که برابر با ۶۵۰۰ سال نوری میباشد، البته با یک خطای مثبت یا منفی ۹۰ سال نوری. یک دستاورد تاثیرگذار برای ‌اخترشناسی، فاصلۀ اندازه‌گیری شده با پژواک بود که درخشش حقیقی آر اس-سگان تازی را مشخص می کند. دیگر ستارگان متغیر قیفاووسی دانش ما از کهکشان‌های ماورای کهکشان راه شیری را بالا می برند.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید